İndirim!

Check – Up Tahlil Paketi

4.585,00  3.250,00 

Kategoriler:

Geniş kapsamlı Check – Up paketimizde kan ve idrar tahlilleri evde alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak COVID – 19 antikor taraması da yapılmaktadır.

Check – Up sonuçlarınız online olarak doktorumuz tarafından yorumlanmaktadır. 

COVID – 19 Antikor Taraması
Hemogram
Sedimentasyon
CRP
Demir
Demir Bağlama
Ferritin
Üre
Kreatinin
Ürik Asit
SGOT
SGPT
GGT
Açlık Glukoz
Açlık İnsülin
HbA1c
Sodyum
Potasyum
Klor
Magnezyum
Kalsiyum
T.Kolesterol
LDL – Direkt Ölçüm
HDL
Trigliserid
Folik Asit
Vitamin B12
Vitamin D3
TSH
Homosistein
HbsAg
Anti-Hbs
Ca 125
Ca 15 – 3
Ca 19 – 9
Ca 72 – 4
TIT
PSA / sPSA (Erkek)
Progesteron (Kadın)
LH (Kadın)
FSH (Kadın)
Estradiol (E2) (Kadın)
Prolaktin (Kadın)
Gaitada Gizli Kan Taraması
T.Bilurubin
D.Bilurubin
İ.Bilurubin